Welkom! Fijn dat je aan de slag gaat om onnodige sekseregistratie binnen je organisatie te verminderen.

Dit afwegingskader is een hulpmiddel om het volgende te inventariseren:

- Wordt er binnen mijn bedrijf gebruik gemaakt van sekseregistratie?
- Zo ja, is dit wellicht onnodig? Zo nee, op welke manier kan ik noodzakelijke sekseregistratie juist registeren?
- Vaak worden seksegegevens standaard opgevraagd, geregistreerd en gebruikt door overheden, bedrijven en andere organisaties. In veel gevallen is echter niet duidelijk met welk doel dit gebeurt. Bovendien is het registreren van seksegegevens vaak helemaal niet noodzakelijk of geschikt om het doel te behalen.

Illustratie van persoon omringd door tekstballonnen.

Afbeelding: pch.vector on Freepik

Sekse registreren? Nee, tenzij je een goede reden hebt.

Illustratie van groep mensen.

Afbeelding: Deef idee + beeld

Dit afwegingskader geeft ook advies over de juiste manier van noodzakelijke sekseregistratie. 

Tip: het is raadzaam om de relevante handreiking te lezen om je verder te verdiepen en te inspireren over het terugdringen
van onnodige sekseregistratie. Zie hier de handreikingen voor:

Klik hier voor Nationale Overheid (PDF).

Klik hier voor Gemeente (PDF).

Klik hier voor organisaties en bedrijven (PDF).

Er zijn 4 redenen waarom het terugdringen van onnodige sekseregistratie belangrijk is:

  • Het onnodige registreren van persoonskenmerken, waaronder sekse, is vanuit privacy-oogpunt onwenselijk en is in strijd met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 
  • Het terugdringen van onnodige sekseregistratie zorgt voor een efficiëntere en doelmatigere dataverwerking binnen je bedrijf. Op termijn bespaart dit tijd en geld.
  • Sekseregistratie is onprettig en onvrij voor mensen die zich niet volledig herkennen in de indeling man en vrouw, bijvoorbeeld voor trans en intersekse personen. 
  • Sekseregistratie draagt bij aan het in stand houden van stereotypen en gendernormen die voortkomen uit de indeling in ‘man’ en ‘vrouw’. Het terugdringen van sekseregistratie geeft erkenning aan mensen die zich niet identificeren als man of vrouw (denk aan non-binaire personen).

    Non-binair is een overkoepelende term voor zeer veel verschillende genderidentiteiten waarbij men zich niet exclusief als ‘vrouwelijk’ of ‘mannelijk’ identificeert (niet-binair). In Nederland identificeert ongeveer 3% zich als non-binair dat is meer dan het inwoneraantal in Den Haag.

Vaak worden seksegegevens standaard gevraagd, geregistreerd en gebruikt door overheden, bedrijven en andere organisaties. In veel gevallen is echter niet duidelijk met welk doel dit gebeurt. 

Bovendien zijn seksegegevens vaak helemaal niet nodig of geschikt om het doel te behalen.

Vaak onnodig

Illustratie van groep mensen.

Afbeelding: Deef idee + beeld

Onnodige seksregistratie verminderen in drie stappen

1

Met dit afwegingskader zul je stapsgewijs:

In kaart brengen waar je organisatie sekse registreert

2

Met dit afwegingskader zul je stapsgewijs:

Aanduiden of deze sekseregistratie nodig of onnodig is, en wat de alternatieven zijn

3

Met dit afwegingskader zul je stapsgewijs:

Een bondig advies opstellen op basis van je bevindingen.

Het resultaat

Na het doorlopen van deze 3 stappen heb je een dossier opgebouwd dat helder beschrijft waar jouw organisatie sekse registreert en of deze registratie (on)nodig is. Op basis van dit dossier stel je een advies op, waarin je aanbeveelt hoe jouw organisatie onnodige sekseregistratie kan verminderen. 

Het afwegingskader kan je tussentijds opslaan. Je kunt dus altijd op een later moment verder gaan met jouw analyse en advies.  

De volgende wetten verplichten bijvoorbeeld het registreren of vermelden van geslacht:

- Wet Basisregistratie Personen
Paspoort Wet
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
- Wet educatie en beroepsonderwijs
- Wet Publieke Gezondheid
Arbeidsomstandighedenregeling
Reglement rijbewijzen

Tip: gebruik de volgende overheidswebsite: wetten.overheid.nl om te achterhalen voor welke wetten sekseregistratie genoodzaakt is. Gebruik hiervoor de zoekterm ‘geslacht’.

Voor identificatie van mensen voldoet een geldig identiteitsbewijs of NAW (Naam, Adres Woonplaats), hiervoor is het registreren van geslacht niet nodig. Raadpleeg anders altijd medewerkers zoals HR-medewerkers, personeel ondersteuners of juristen om aan te duiden wanneer sekseregistratie voor een bepaalde taak nodig is.

Wetgeving

Foto van iemand omringd door tekstballonnen.

Afbeelding: pch.vector on Freepik

Aan de slag met onnodige sekseregistratie

We gaan aan de slag! 

Beantwoord de vragen in het formulier om erachter te komen of er sprake is van sekseregistratie binnen jouw bedrijf:

Steun Atria!
  • Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis
  • Vijzelstraat 20
  • 1017 HK Amsterdam

© Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis 2022 - KVK 55684319

Privacy- en cookieverklaring.">